Arkadics oy

ASIAKKAITA TRUMPETISTINA

Jorma Aalto
Jarkko Ahola
Aikamiehet
Afrojazz Quintet
Pepe Ahlqvist
Niko Ahvonen
Timo Alakotila
Pekka Annanperä
Arriba
Markku Aro
Monica Aspelund
Mats Aspvik
Matti Auranen
Wenni B
Bad Ass Brass Band
Bitter Sweet
Bockhill Special
Curre Boucht
Boulevard
Professori Bluffo (Pekka von Cräutlein)
Martin Brushane Big Band
Bygga Big Band
Frank Calberg
Petri Carlson
Connection (Czech-Finnish Jazz
Collaboration)
Danny
Dirty Harry’s Rock’ Roll Big Band
Gyan Dookie
Downtown Blue
Eesti Raadio Big Band
Eini
Heikki Elo
Anna Eriksson
ESA Jazz Orchestra
Espoo Big Band
Ma Baker’s Soul Factory
Kari Fall
Finnair Pilots’ Big Band
Finnish Afro-Cuban Jazz Orchestra
Finnish-Czech Connection
Fredi
Janina Frostell
Eino Grön
Jukka Gustavson
Tiempo Habana
Vellu Halkosalmi
Kassu Halonen
Maija Hapuoja
Hector
Esko Heikkinen
Heinola Big Band
Heinolan Kesäteatteri
Heinola Sinfonietta
Heinäsirkka
Katri Helena
Pekka Helin Soul For Sale
Raimo Henriksson
Petri Hervanto
Aki Hietala
Pedro Hietanen
Pentti Hietanen
Hiljaistenmiestenlaakso
Anita Hirvonen
Vuokko Hovatta
Janna Hurmerinta
Maarit ja Sami Hurmerinta
Antti Hyvärinen
Helsingin Kaupunginteatteri
Katariina Honkanen
How Many Sisters
Mika Huusari
Hyvinkään Orkesteri
Ilmavoimien Big Band
Invention Garde
Janita
JASO
Markku Johansson
Joutsa Big Band
Jukola Brass
Jyväskylä Big Band
Jyväskylän Kamariorkesteri
Jyväskylän Kaupunginteatteri
Jyväskylä Sinfonia
Klaus Järvinen
Petri Kaivanto
Maria Kalaniemi
Markku Kalenius
Mari Mantela
Sami Saari
Syöksytorvet
 
Veeti Kallio
Kallio Horns
Monna Kamu
Tapani Kansa
Siru Karhi
Kari Karjalainen
Keravan Teatteri
Heikki Keskinen
Kikka
Kirka
Kivikasvot
Kojo
Eero Koivistoinen
Raimo Korhonen
Elisa Korjus
Paula Koivuniemi
Taina Kokkonen
Mikael Konttinen
Kaija Koo
Arja Koriseva
Bruno Korpela
Korpraali Palmu ja Muukalaislegioona
Marika Krook
Kari Kuivalainen
Mika Kuokkanen
Jukka Kuoppamäki
Kuopion Kaupunginorkesteri
Kumina
Sakari Kuosmanen
Heidi Kyrö
Ladies & Gents
Kalle Lae
Juha Lahti
Lahti Big Band
Jukka Lahtinen
Jaana Lammi
Pentti Lasanen
Lea Laven
Veikko Lavi
Kimmo Leppälä
Nicke Lignell
Helena Lindgren
Dave Lindholm
Erik Lindström
Jukka Linkola
Lohja Big Band
Lohjan Kaupunginorkesteri
Sonja Lumme
Timo Luukkanen
Tomi Läntinen
Janne Maarala
Pave Maijanen
Mamba
Rudi Mankos
Marion
Marjorie
Tomi Markkola
Karita Mattila
Teemu Mattsson
Marko Maunuksela
Paulina May
Mestarit Areenalla
Mikkelin Orkesteri
Mikkelin Teatteri
Miljoonasade
Milana Misic
Millhill Big Band
Tony Montana
Kapa Montonen
Muska
Mussorgsky Jazz Orchestra
Riku Niemi Orchestra
Jari Nurminen
Jukka Perko
M.A.Numminen
Sven Nygård
Nylon Beat
Ari Oinonen
Oiling Boiling
Ogeli Big Band
Oulunkylä Big Band
Eije Oscarsson
Ostrobotnian Jazz Orchestra(OJO)
Paroni Paakkunainen
Korpraali Palmu & Muukalaislegioona
Harri Ala-Kojola
Katariina Honkanen
Kim Blomberg
Martti Suosalo
 
Martti Peippo
Olli Peuhu
Olli Pitkänen
Kaija Pohjola
Ninni Poijärvi
Markku Rinta-Pollari
Pori Big Band
Porvoo Big Band
Antero Priha
Jari Puhakka
Sami Pöyhönen
The Continental Quintet
Eero Raittinen
Jussi Raittinen
Rakuunasoittokunta
P.P. Ranta Blues Band
Rengon Keinu
Olli Renko
Antti Rissanen
Pasi Rissanen
Frank Robson
Jenny Robson
Rockin Korkeat Korot
Julio Romero
Jack’s Basket Room
Anneli Saaristo
Jussi Saksa
Saksa Brothers
Sanna Salmenkallio
Matti Salminen
Teuvo Salminen
Salsamania
Sambesi (Sampa Simbe & Zalsa Pois)
Antti Sarpila Classic Jazz Orchestra
Savonlinna Big Band
Savon Sotilasoittokunta
Savon Sotilassoittokunnan Big Band
Sibelius-Akatemia,
Jari Sillanpää
Pia Skaar
Society Fox Orchestra
Son Candela
Son Sabroson
La Strada
Stronghold
Klaus Suonsaari
Meiju Suvas
Swing Gentlemen
Panu Syrjänen
Astrid Swan
László Süle
Tapiola Sinfonietta
Sami Saari
Teuvo Salminen
Sani
Jarmo Savolainen
Krista Siegfrids
Riki Sorsa
Topi Sorsakoski
Karjalan Sotilassoittokunta
Mikko Suhonen
Suurlähettiläät
Taikapeili
Reijo Taipale
Irma Tapio
Kari Tapio
Jukka Tiirikainen
Mikko Toivanen
Matti Tukiainen
Hannu Tuovinen
Tupakan Ystävät
Benny Törnroos
Erja Uitto
UMO
Ile Vainio
Veeti
Kurre Westerlund
Vicky
Tessa Virta
Laura Voutilainen
Pepe Willberg
Yari
Maria Ylipää
Petri Juutilainen
Kalhon Soittokunta
Teemu Takanen
Jimi Tenor
Saksa Brothers
Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu

Lisäksi Markku on ollut mukana yli viidelläsadalla äänitteellä sekä esiintynyt muusikkona lukuisissa TV -ja radiolähetyksissä, elokuvissa ja mainoksissa.