Arkadics oy

VAPAA SÄESTYS

Laulujen säestys sointumerkeistä, sekä tutustuminen eri musiikkityylien perusrytmiikkaan ja säestyksen perusteisiin.

Kurssin sisältö

-Sointutyypit

-Sointurytmi ja sointuasteet-Päätehot /Rinnakkaistehot

-Soinnutus pääsoinnuilla

-Sointujen laajentaminen ja lisäsävelet

-Sointujen käännökset

-Sointuarpeggiot

-Konsonanssi ja dissonanssi

-Guide tones

-Muunnossävellajien lainasoinnut

-Välidominantit

-Sijaisdominantit

-II-V7-I –progressiot

-Säestämisen perusteet

-Melodian rytminen muuntelu ja ornamentointi

-Improvisointi

-Melodian soinnuttaminen ja improvisointi