Arkadics oy

ARKADICS® VALMENNUSMENETELMÄ BIG BAND-SOITON JA IMPROVISOINNIN OPISKELUUN

Valmennusmenetelmä, jossa Play Along -taustojen kuuntelun, laulamisen ja imitoinnin avulla luodaan opiskelijalle ensin selkeä mielikuva toivoitusta musiikillisesta lopputuloksesta, jota sen jälkeen tavoitellaan aktiivisesti soittamisen ja oman tekemisen kautta. Oppimistavoitteet ensin lauletaan ja imitoidaan, sitten soitetaan, ja viimeiseksi opitaan tunnistamaan kognitivisesti teoreettisina ilmiöinä. Menetelmä painottaa opiskelijan kuuntelumoodia kognitiivisen ajattelumoodin sijaan.

Musiikin teoria on integroitu oppimateriaaliin, eikä opiskelun aloittaminen edellytä aiempia musiikkiopintoja. Kirjan alkuosan harjoituksiin tarvitaan vain yksi ääni, jonka jälkeen oppimateriaali vaikeutuu progressiivisesti.

Oppimateriaali keskittyy neljään oleellisen tärkeään jazzpedagogiikan osa-alueeseen, jotka konsertteja ja ohjelmistoja valmistelevat pedagogit ja kapellimestarit joutuvat usein jättämään vähemmälle huomiolle;

  • 1. Jazztyyli
  • 2. Jazzteoria
  • 3. Jazzhistoria
  • 4. Improvisointi

Materiaali etenee kronologisesti jazzhistorian mukaan, ja kirjan tekstit kuuntelureferensseineen soveltuvat erinomaisesti myös musiikinhistorian ja musiikkitiedon opetusmateriaaliksi.

Menetelmä soveltuu sekä ryhmä- että yksityisopiskeluun. Vaikka Arkadics®-valmennusmenetelmä on ensisijaisesti tarkoitettu Big Bandeille, soveltuu materiaali erinomaisesti myös erilaisille Comboille, Jazz Ensemble -kokoonpanoille, puhallin- ja jousiorkestereille, sekä lauluyhtyeille.

Arkadics®-valmennusmenetelmä otettiin käyttöön vuonna 1983, ja Markku Renko on vuosikymmenien varrella parannellut ja päivittänyt materiaalia nykyiseen muotoonsa.

Arkadics®-valmennusmenetelmä on suojattu tavaramerkillä ja tekijänoikeuksilla. Menetelmän julkinen ryhmäopetus oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa edellyttää voimassaolevaa opetuslisenssiä.

ARKADICS®-OPPIKIRJAT

Nämä kirjat ovat tarkoitettu muusikoille, jotka;

– suhtautuvat vakavasti koulutukseensa ja haluavat kehittyä soitossaan eteenpäin

– haluavat menetelmän, jossa opiskelija on aktiivinen tekijä

– ovat valmiita tekemään virheitä ja oppimaan niistä

– haluavat oppia hahmottamaan niitä tekijöitä, jotka ovat improvisoinnin ja Big Band-soiton pohjana

– haluavat käyttöönsä menetelmän, joka ei edellytä aiempia improvisointiopintoja

– haluavat tietää mistä heidän soittamansa musiikki on peräisin

– haluavat edetä opinnoissaan järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti, ja opiskella improvisointia kronologisesti jazzmusiikin historian mukaisesti

– haluavat opiskella ja ymmärtää ammattimuusikon työn asettamia vaatimuksia

– haluavat hyödyntää menetelmää, joka on ollut opetuskäytössä jo yli 35 vuotta

– haluavat oppia improvisointiin ja Big Band-soittoon liittyviä asioita, joita koulut eivät opeta

 
 

KIRJALISTA

Full Score 1 and 2 transposing score 102€ + alv
Alto Saxophone

alto clarinet, tenor horn, alto horn

72€ + alv
Tenor Saxophone   72€ + alv
Baritone Saxophone   72€ + alv
Trumpet   72€ + alv
Trombone   72€ + alv
Piano keyboard 72€ + alv
Guitar   72€ + alv
Bass electric bass, double bass 72€ + alv
Drums percussion 72€ + alv
C Treble Clef flute, oboe, violin, viola, mallet percussion, accordion, harmonica, vocals (scat) 72€ + alv
Bb Treble Clef clarinet, bass clarinet, soprano saxophone, euphonium, baritone horn 72€ + alv
F Treble Clef french horn, english horn 72€ + alv
C Bass Clef tuba, cello, bassoon, bass melody lines 72€ + alv

ARKADICS®-HARJOITUSTEN ÄÄNIRAIDAT

Kirjan kuuntelureferenssit ovat ehdottoman tärkeitä oppimisen kannalta. Kuuntele ja laula kirjan harjoituksia sykkeen kanssa, ja harjoittele samanaikaisesti instrumenttisi sormituksia, vetoja ja lyöntejä.

ARKADICS®-kirjaesittely