Arkadics oy

TERMS OF POLICY

Tämän päivän musiikkialan asettamat ammattitaitovaatimukset ja ankara kilpailu ovat kovemmat kuin koskaan aikaisemmin. Arkadics Ltd Oy:n tarjoama koulutus perustuu kokemukseen, jonka mukaan menestyäkseen musiikkialalla opiskelijoiden on alusta alkaen saatava parasta mahdollista tarjolla olevaa koulutusta. Tämä ideaali otetaan huomioon jo musiikin perusopetuksessa.

Arkadics Ltd Oy:n tarjoama koulutus on tavoitteellista. Kotitehtävät ja säännöllinen harjoittelu kuuluvat opintoihin. Opiskelijoille luodaan esiintymismahdollisuuksia erilaisissa matineoissa ja konserteissa.

Opiskelupaikka vahvistetaan maksamalla kurssimaksu kahden viikon kuluttua ensimmäisestä oppitunnista. Mikäli oppilas keskeyttää tai lopettaa opintonsa kurssin jo alettua, ei kurssimaksua palauteta. Kurssimaksut voidaan tarvittaessa maksaa myös neljässä kuukausierässä.

Tuntien siirto on aina tapauskohtaista, ja siitä sovitaan opettajan kanssa. Yksittäisten oppituntien osalta opettaja ei ole velvollinen muuttamaan tunnin aikaa mikäli siirto aiheuttaa hankaluuksia muuhun työjärjestykseen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkintoja.Yksityisenä musiikkikouluna Arkadics määrittelee kurssien ja kurssitutkintojen sisällöt, eivätkä ne perustu valtionrahoitteisten musiikkioppilaitosten oppisisältöihin. Arkadics Ltd Oy voi tarvittaessa myös järjestää ammatillisia tutkintoja yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa.

HINNASTO

Yksittäiset tunnit1 x 60 min.50 € + alv 24 %
Zoom-tunnit1 x 60 min.75 € + alv 24 %
Instrumenttitunnit16 x 60 min.380 € + alv 24 %
Improvisointitunnit16 x 60 min.380 € + alv 24 %
Big Band sivuaineena5 x 90 min.50 € + alv 24 %
Arranging Class16 x 75 min.400 € + alv 24 %
Conducting Class16 x 75 min.400 € + alv 24 %
Inner Game of Music16 x 75 min.400 € + alv 24 %
Säveltapailu ja teoria sivuaineena16 x 60 min.150 € + alv 24 %
Säveltapailu ja teoria pääaineena16 x 60 min.380 € + alv 24 %
Music Camp5 x 135 min.60 € + alv 24 % + kirjausmaksu 10 €
Soittimien vuokraus1 kk50 € + alv 24 %

Kurssimaksuja voidaan nostaa kohonneiden opetuskustannusten mukaan.