Arkadics oy

IMPROVISATION COURSE

Oppimateriaalina käytetään Markku Rengon valmennusmenetelmää Big Band-soiton ja improvisoinnin opiskeluun. Kurssi on tarkoitettu kaikille soittimille, myös scat-laululle.

Kurssin sisältö

#1 Tone Center: Etsitään ensimmäinen ääni

#2 Attacks and Releases: Kokonuotti – Kokotauko

#3 Attacks and Releases: Puolinuotti – puolitauko

#4 Attacks and Releases: 1/4-nuotti, 1/4-tauko

#5A Attacks and Releases: Tenuto ja vaaka-aksentti

#5 Attacks and Releases: Aksentit – vaaka-aksentti

#6A Attacks and Releases: Staccato ja pystyaksentti

#6 Attacks and Releases: Aksentit – pystyaksentti

#7 Attacks and Releases: Soita aksentit

#8 Swing 1/4-nuotit

#9 Swing 1/8-nuotit

#10 Swing Aksentteja

#11 Jazz Articulation: Kromaattinen maratoni

#12 Swing

#13A Jazz Articulation: 1/8-fraseeraus

#13 Jazz Articulation: Asteikon rakentamista

#14 Jazz Articulation: The Scale Is Swingin’

#15 Syncopation: Rhythm Study for #16

#16 Melody Workout

#17 Syncopation: Rhythm Study for #18 – Iskun ennakointi

#18 Melody Workout

#19 Syncopation: Rhythm Study for #20

#20 Melody Workout

#21 Syncopation: Rhythm Study for #22 – Iskun myöhäistäminen

#22 Melody Workout

#23 Melody Workout: Thinking As One

#24 Full Band Arrangement: Thinking As One

#25 Syncopation: Rhythm Study for #26

#26 Melody Workout

#27 Syncopation: Rhythm Study for #28

#28 Melody Workout

#29 Melody Workout: Swing Examination

#30 Full Band Arrangement: Swing Examination

#31 Melody Workout: Old MacDonald

#32 Improvisation: Melodian rytminen muuntelu – Synkopointi

#33 Improvisation: Melodian rytminen muuntelu – Iteraatio

#34 Improvisation: Melodian rytminen muuntelu – Diminuutio

#35 Improvisation: Melodian rytminen muuntelu – Augmentaatio

#36 Improvisation: Melodian rytminen muuntelu – Paikaltaan siirtäminen

#37 Improvisation: Melodian rytminen muuntelu – Fraasin toistaminen

#38 Improvisation: Melodian rytminen muuntelu – Äänten karsinta

#39 Improvisation: Take a Solo!

#40 Chords: Kolmisointu

#41 Chords: Suurseptimisointu maj7

#42 Chords: Molliseptimisointu m7

#43 Chords: Dominanttiseptimisointu V7

#44 Scales: Miksolyydinen asteikko Bb concert

#45 Scales: Miksolyydinen asteikko Eb concert

#46 Scales: Miksolyydinen asteikko F concert

#47 Melody Workout: Blues Number 47

#48 Full Band Arrangement: Blues Number 47

#49 Improvisation: Blues 1–b7

#50 Improvisation: Blues 4–3

#51 Improvisation: Blues 5–4–3

#52 Improvisation: Blues 5–6–b7

#53 Syncopation: Rhythm Study for #54

#54 Melody Workout

#55 Syncopation: Rhythm Study for #56

#56 Melody Workout

#57 Syncopation: Rhythm Study for #58

#58 Melody Workout

#59 Full Band Arrangement: Basics Blues

#60 Improvisation: Sointusävelillä soittaminen – Blues 5–3–1–b7

#61 Improvisation: Sointusävelillä soittaminen – Blues 3–5–b7–9

#62 Improvisation: Sointusävelillä soittaminen – Blues 5–b7–9–11–10

#63 Improvisation: Sointusävelillä soittaminen – Blues 1–3–5–b7–9

#64 Scales: Major Blues Scale

#65 Improvisation: Major Blues Scale – Riffs and Licks

#66 Improvisation: Major Blues Scale – Kysymys ja vastaus

#67 Scales: Minor Blues Scale

#68 Improvisation: Minor Blues Scale – Riffs and Licks

#69 Improvisation: Minor Blues Scale – Kysymys ja vastaus

#70 Scales: F-Duuri – Kaanon

#71 Jazz Articulation: Fall

#72 Jazz Articulation: Bend

#73 Jazz Articulation: Scoop

#74 Jazz Articulation: Doit

#75 Jazz Articulation: Plop

#76 Jazz Articulation: Glissando

#77 Jazz Articulation: Flip

#78 Scales: Major Scale Workout

#79 Ear Training: Duurikappale kaikissa sävellajeissa

#80 Improvisation: Blues 2–4–3 and 1–2–4–3

#81 Improvisation: Ornamentaatio – Terssit

#82 Improvisation: Ornamentaatio: terssit / septimit / perussävel

#83 Syncopation: Rhythm Study for #84

#84 Melody Workout

#85 Syncopation: Rhythm Study for #86

#86 Melody Workout

#87 Syncopation: Rhythm Study for #88

#88 Melody Workout

#89 Full Band Arrangement: A.M

#90 Scales: Minor Scale Workout

#91 Ear Training: Mollikappale kaikissa sävellajeissa

#92 Improvisation: Sointusävel-ohjeita

#93 Improvisation: Sointusävel-variaatioita

#94 Improvisation: A Couple More (sointusävelet)

#95 Full Band Arrangement: Arkadi’s Bebop Hit

#96 Improvisation: Kromaattiset hajasävelet 3–5

#97 Improvisation: Bebop Etude

#98 Improvisation: Bebop-asteikot

#99 Improvisation: Bebop-asteikot duurin II–V7–I progressiossa

#100 Improvisation: Bebop-asteikot mollin II–V7–I progressiossa

#101 Dynamics – Projection: Crescendo – Diminuendo

#102 Subdividing the Beat: Time!

#103 Subdividing the Beat: Time and Changes

#104 Improvisation: Duuri II–V7–I: 7–3 ornamentointi

#105 Improvisation: Molli II–V7–I: 7–3 ornamentointi

#106 Improvisation: Duuri II–V7–I: Oktaavisiirrot

#107 Improvisation: Molli II–V7–I: Oktaavisiirrot

#108 Improvisation: II–V7–I Etude (Based on ”Honeysuckle Rose”)

#109 Improvisation: Jazzlinjojen aksentointi

#110 Full Band Arrangement: Quarantine Boogaloo

#111 Improvisation: Blues-asteikon lisäsävelet

#112 Improvisation: Bebop Scale Exercises

#113 Improvisation: Bebop-asteikkojen lisäsävelet

#114 Improvisation: Bebop Doll Etude

#115 Improvisation: Bebop-asteikko: Aloitus lisäsäveleltä (9)

#116 Improvisation: Bebop-asteikko: Aloitus lisäsäveliltä (9–11–13 )

#117 Improvisation: Perusornamentit kohdeäänelle #1

#118 Improvisation: Perusornamentit kohdeäänelle #2

#119 Improvisation: Perusornamentit kohdeäänelle #3

#120 Improvisation: Perusornamentit kohdeääneltä ulos

#121 Improvisation: Jazz-ornamentointi

#122 Full Band Arrangement: Moods

#123 Chords & Scales: Major Scale Harmony – Moodit

#124 Chords & Scales: Melodic Major Scale Harmony – Jazzmolli

#125 Scales: Pentatonisen asteikon moodit

#126 Improvisation: Pentatonic Doll Etude

#127 Improvisation: Oktaavin jakaminen ja tonaaliset keskukset

#128 Improvisation: In ’n Out

#129 Improvisation: Coltrane Cycle

#130 Scales: Vähennetyt asteikot#131 Scales Kokosävelasteikko

#132 Improvisation: Free!

#133 Improvisation: Kromatiikka ja intervallitekniikka

#134 Full Band Arrangement: Spin

Kuinka harjoitella – How to Practice

Lyhyt jazzhistoriikki – Big Bandit ja jazzkoulutus eri vuosikymmenillä