Arkadics oy

ARRANGING COURSE 1

– Sovittajan työ

– Soittimien äänialat/transponointi

– Partituuri

– Orkestraatio

– Tasainen äänenkuljetus

– Soinnut ja lisäsävelet

– Konsonanssi/dissonanssi

– 2-3-4-5-ääninen sektionaalinen harmonia

– Sovituksen suunnittelu/muoto

– Intro/Interlude/Modulaatio/Lopukkeet

– Taustat; Foreground/Middleground/Background

– Obligato/Hi-Lo

– Sovitustehtävät + sovittaminen Big Bandille