Arkadics oy

OPETUSFILOSOFIA

Tämän päivän musiikkialan asettamat ammattitaitovaatimukset ja ankara kilpailu ovat kovemmat kuin koskaan aikaisemmin. Arkadics Music Academyn tarjoama koulutus perustuu kokemukseen, jonka mukaan menestyäkseen musiikkialalla opiskelijoiden on alusta alkaen saatava parasta mahdollista tarjolla olevaa koulutusta. Tämä ideaali otetaan huomioon jo musiikin perusopetuksessa.

Arkadics Music Academyn tarjoama opetus on tavoitteellista. Kotitehtävät ja säännöllinen harjoittelu kuuluvat opintoihin. Opiskelijoille luodaan esiintymismahdolllisuuksia erilaisissa matineoissa ja konserteissa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkintoja. Yksityisenä musiikkioppilaitoksena Arcadics Music Academy määrittelee kurssiensa ja kurssitutkintojensa sisällöt, eivätkä ne perustu valtionrahoitteisten oppilaitosten oppisisältöihin. Arcadics Music Academy voi tarvittaessa järjestää ammatillisia tutkintoja yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa.